Casa #16 Caldes de Montbui

casa-caldes-01

Idea – L’objectiu principal era fer una vivenda en una planta. La casa cerca la sensació d’ingravidesa sortint del mur i volant en totes direccions. L’ús dels materials reforça aquesta idea, amb un mur “texturitzat” amb les marques de l’encofrat de fusta (més pesat), i uns cossos molt “purs” arrebossats i pintats (més lleugers).
Implantació en el terreny – Per ordenar la inclinació inicial del solar, es va projectar un mur de formigó armat que divideix el solar en dues plataformes; la resta es resol amb talusos naturals. D’aquest mur sorgeixen dos volums abstractes: a baix el volum casa que conté tots els elements de la vivenda, i a dalt l’estudi de pintura, que alhora serveix d’accés a la plataforma de cota superior.
Estructura i construcció– Es resol la casa amb un sistema mixte de murs de càrrega (de formigó o de maó ceràmic) i pilars metàlics amb forjats unidireccionals de semi-bigueta de formigó armat.
Distribució – La vivenda es desenvolupa principalment en una planta baixa on s’hi situen totes les estances orientades al gran porxo. Disposa d’un pati interior per a ventilar i iluminar les estances menys “nobles” de la casa: passadís, banys, safareig,…
Sostenibilitat – Totes les estances principals s’iluminen amb la gran vidriera al porxo. Aquest porxo, gràcies al voladís i la orientació Oest, funciona com un gran “brise soleil”: A l’hivern el sol té un angle baix (per tant no queda afectat pel voladís) i escalfa la casa. A l’estiu, el sol arriba amb un angle molt alt i el porxo, i la casa, queden protegits pel voladís de la radiació solar.

Any de construcció: 2007
Municipi: Caldes de Montbui – Vallès Oriental – Barcelona
Superfície construída: 244m2
Col·laboradors: Josep R., Aparellador

casa-caldes-02

casa-caldes-03

casa-caldes-04

casa-caldes-05