Casa High-tech & Low Cost

3D_100000 Model (1)
Idea – Aquest avantprojecte és per a una casa amb un disseny molt pur, amb acabat de formigó vist i amb un pressupost tancat de 100.000€
Implantació en el terreny – El projecte (i per tant el pressupost) s’ha pensat per a una parcela plana.
Estructura i construcció– Es preveuen unes parets de formigó armat, doblades per dins amb envans de plaques de guix. Un forjat tipus llosa de formigó, amb un acabat de coberta ajardinada.
Distribució – Obviament es treballa sobre una planta lliure, o sigui, un cop fet l’envolvent de la casa es pot distribuïr de diverses maneres. En aquest cas s’ha previst un ampli menjador-estar, cuina, tres habitacions i un bany.
Sostenibilitat – La coberta ajardinada és un element extraordinari per a compensar les diferències tèrmiques interior-exterior tot l’any, entre d’altres beneficis. També s’utilitzarien plaques solars per a alimentar el circuit d’acs i de calefacció.
A continuació es detalla el resum del pressupost:lowcost-02

avantprojecte_100000 Model (1)